Att vara delägare i en travhäst

Det är stort att få beträda vinnarcirkeln och att få dela upplevelsen med andra kanske är ännu större. Allt fler travhästar ägs idag av andelsbolag/konsortier. Fördelarna är framförallt att kostnaderna är delade och ekonomiskt ger det utrymme att äga fler hästar, men riskerna är också utspridda.

Vill man äga en häst tillsammans med några goda vänner eller arbetskamrater så kan man sköta upplägget själv. Gruppen brukar då ofta starta ett handels-, kommandit- eller aktiebolag.

Färdigt koncept
Men det finns också ett antal aktiebolag på marknaden, vars koncept bygger på att andelsägarna ska ha mer tid för hästen och slippa pappersarbetet. Andelsbolaget sköter då all administration så att du som delägare slipper detta arbete. Det finns olika upplägg för detta, antingen köper du en andel och betalar sedan en löpande kostnad varje månad som täcker hästens omkostnad. Du kan även köpa aktier i ett bolag med många hästar.

Avtal och skattekostnader
Som i alla affärer så är det viktigt att upprätta ordentliga avtal, som bl. a. tydligt fastställer hur delägarna ska betala sin andel, liksom bolagets driftkostnader. Hur man går tillväga för att lämna gruppen, vad som händer om man missköter sig med betalningar mm. Målet är ett väl genomtänkt avtal där eventuella tvister i framtiden förebyggs.

Tydlighet, trygghet och kommunikation  
Att utses till hästägargruppens företrädare är ett hedersuppdrag vars ledord är trygghet. Nya delägare behöver noga sättas in i vad åtagandet och den valda bolagsformen innebär. Företrädaren är också den som är ansvarig för hästens gentemot Svensk Travsport, vilket innebär att hen får fakturorna som avser hästen och är den person som registreras som hästens ägare.